Δημοσιεύσεις

Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις του Β.Α. Πάγκαλου σε διεθνη επιστημονικά περιοδικά:

Dr Pagkalos

Νέα τεχνική για βελτίωση του αποτελέσματος στην ανόρθωση στήθους.

Burying the Knot in Periareolar Mastopexy.

Περιοδικό: Aesthetic Plastic Surgery Journal


Dr Pagkalos

Νέα τεχνική για ανόρθωση των θηλών του στήθους.

Nipple Elevation Using Loupes Magnification and a Double-Layer Purse-String Suture.

Περιοδικό: Aesthetic Plastic Surgery Journal

Dr Pagkalos

Αντιμετώπιση του leaking seroma στην αυξητική στήθους.

Leaking Seroma Following Breast Augmentation: Technical Fault or New Complication?

Περιοδικό European Journal of Plastic Surgery

 

Dr Pagkalos

Νέα τεχνική για βελτίωση του αποτελέσματος αποκατάστασης του μαστού με TRAM flap.

Double Back Cut in Post-mastectomy Breast Skin (Fish-Shaped Skin Paddle) in Delayed Pedicled TRAM flap Breast Reconstruction.

Περιοδικό: Aesthetic Plastic Surgery Journal

 

Dr Pagkalos

Νέα τεχνική για βελτίωση του αποτελέσματος του Face Lift.

Pixie Ear Deformity Following Rhytidectomy: “Prevention Is Better Than Cure”.

Περιοδικό: Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

 

Dr Pagkalos

Νέα τεχνική και νέο χειρουργικό εργαλείο για την καλύτερη εκτέλεση της Mohs Micrographic Surgery.

Double-Bladed Scalpel in Mohs Micrographic Surgery.

Περιοδικό: ISRN Dermatology (International Scholarly Research Notices: Dermatology)

 

Dr Pagkalos

Ερευνητική εργασία πάνω στην primary contraction των δερματικών μοσχευμάτων.

Primary Contraction of Skin Grafts: A Porcine Preliminary Study.

Περιοδικό: Plastic and Aesthetic Research

Dr Pagkalos

Νέος τρόπος αντιμετώπισης και εισαγωγή Νέας Ταξιονόμησης για την Aplasia Cutis Congenita.

Aplasia Cutis Congenita: Clinical Management and a New Classification System.

Περιοδικό: Plastic and Reconstructive Surgery (PRS)

Dr Pagkalos

Παρουσίαση περιστατικού που αρχικά διαγιγνώστηκε ως BCC αλλά η δερματοσκόπηση έκρυβε μία έκπληξη!

Hair Dye Imitating Multiple Basal Cell Carcinoma of the Scalp: A misdiagnosis prevented by dermoscopy.

Περιοδικό: World Journal of Medical and Surgical Case Reports

 

Dr Pagkalos

Μελέτη πάνω στη συσχέτιση του υποδορίου λίπους με τους αμυντικούς μηχανισμούς του στομάχου.

Fatty Acid Composition of Subcutaneous Adipose Tissue and Gastric Mucosa: Is There a Relation With Gastric Ulceration?

Περιοδικό: Biomedical Central (BMC) gastroenterology

Dr Pagkalos

Εργασία πάνω στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού εκτεταμένης Mucormycosis.

Facial Reconstruction of a Mucormycosis Survivor by Free Rectus Abdominis Muscle Flap, Tissue Expansion and Ocular Prosthesis.

Περιοδικό: Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

Dr Pagkalos

Ιατρογενής τραυματική κύστη της κάτω γνάθου, παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπιση της βιβλιογραφίας.

Traumatic Bone Cyst of the Mandible of Possible Iatrogenic Origin: a case report and brief review of the literature.

Περιοδικό: Head and Face Medicine

 

Dr Pagkalos

Πρωτοποριακή μέθοδος ενδοσκοπικής RPP.

   Endoscopic RPP: Preliminary results

   Περιοδικό:  Hellenic Urology Journal

Dr Pagkalos

Πρωτοποριακή μέθοδος ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Endoscopic perineal prostatectomy: A new field for endoscopy 


Περιοδικό:  European Urology Supplements

 

Dr Pagkalos

Νέα μέθοδος διόρθωσης υποσπαδία σε ενήλικές.

One stage hypospadias reconstruction in adults

Περιοδικό:  British Urology Journal (BJU International)

 

Scroll to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa